onsdag 2 mars 2016

Fortbildning i förskolan

Vidareutbildning

Hur fortbildar du dig?
Foto: Joakim Trolle (CC BY 2.0)


Vad för fortbildning får du via jobbet? Sker den individuellt eller får hela arbetslaget delta?

Hur vidareutbildar du dig utöver det?

Hur skulle du vilja att det fanns för möjligheter till vidareutbildning?

Detta är några av de frågor vi hoppas beröra på torsdag 3 mars i Förskolechatt kl 21.

Väl mött!

onsdag 17 februari 2016

Vision och ledord

Förskolan visionerar

Uppsala kommuns förskolors vision.
Många förskolor har en vision, vad är er?

Vad är din förskolas vision och/eller ledord?
Hur arbetar ni med dom i vardagen?

Det pratar i om i #fskChatt på torsdag kl 21-22