onsdag 2 mars 2016

Fortbildning i förskolan

Vidareutbildning

Hur fortbildar du dig?
Foto: Joakim Trolle (CC BY 2.0)


Vad för fortbildning får du via jobbet? Sker den individuellt eller får hela arbetslaget delta?

Hur vidareutbildar du dig utöver det?

Hur skulle du vilja att det fanns för möjligheter till vidareutbildning?

Detta är några av de frågor vi hoppas beröra på torsdag 3 mars i Förskolechatt kl 21.

Väl mött!