onsdag 2 mars 2016

Fortbildning i förskolan

Vidareutbildning

Hur fortbildar du dig?
Foto: Joakim Trolle (CC BY 2.0)


Vad för fortbildning får du via jobbet? Sker den individuellt eller får hela arbetslaget delta?

Hur vidareutbildar du dig utöver det?

Hur skulle du vilja att det fanns för möjligheter till vidareutbildning?

Detta är några av de frågor vi hoppas beröra på torsdag 3 mars i Förskolechatt kl 21.

Väl mött!

onsdag 17 februari 2016

Vision och ledord

Förskolan visionerar

Uppsala kommuns förskolors vision.
Många förskolor har en vision, vad är er?

Vad är din förskolas vision och/eller ledord?
Hur arbetar ni med dom i vardagen?

Det pratar i om i #fskChatt på torsdag kl 21-22 

måndag 7 december 2015

Ute är inne på fskChatt

Det är inte ute med utemiljön

På torsdag pratar vi just om den. Hur arbetar ni med den så här års. Hur och vad inspirerar er generellt att utveckla och förändra utemiljöerna. 
Hur ser dina förutsättningar ut? 

Detta pratar vi om i #fskChatt på torsdag kl 21:00 - 22:00

söndag 1 november 2015

Traditioner och kultur

Varför och hur?

FotoGuillaume Baviere (CC BY 2.0)
Traditionernas skugga faller på förskolan.

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande
som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och
kunskaper – från en generation till nästa. 
(Förskolans värdegrund och uppdrag, LPFÖ 98/10) 


Hur tänker vi och hur gör vi på förskolan med kulturen och traditionerna? 

Detta pratar vi om i förskolechatt på torsdag 5 november kl 21:00

onsdag 2 september 2015

Vad är en lämplig storlek på en barngrupp?

Skolverket vill sätta ett riktmärke som är baserat på vetenskaplig grund på antal barn i grupp. Inte antal barn per pedagog utan antal barn i grupp. Hur klarar barn av relationer, hur påverkas barn av varandra. Vad påverkar gruppsammansättningar? Vad tycker ni?
Vad är lämplig storlek på en barngrupp och varför? Vilka faktorer bör man ta hänsyn till och varför?
Detta kommer vi att diskutera i #fskchatt på torsdag (kl 21:00 - 22:00)

Många olika barn, men hur många är lagom?
Foto: Jill/Blue Moonbeam Studio (CC NC-ND 2.0)

torsdag 30 juli 2015

Hälsning från stranden

Förskolechatt närmar sig

Vi vill vara kvar på stranden några dagar till.
Seagull and Beach Foto: Anja Pietsch (CC BY 2.0)
Moderatorerna är inte riktigt redo att lämna den soliga stranden än. Men snart är det augusti och där med förskolechatt igen.

#fskChatt 

torsdag 4 juni 2015

Förskolan en del av svensk skola

Förskola - skola


Ofta använder vi som verkar i förskolan begreppet skola med syfte på grundskolan. Där behöver vi tänka om. Skolan är alla skolformer. Förskolan, grundskolan, folkhögskolan etc. Vi är alla en del av det svenska utbildningsväsendet. Särskilda former men med en röd tråd?


Idag, torsdag 4 juni, gör vi detta lite tydligare genom att flytta in i #skolchatt. Det innebär att chatten börjar redan kl 20:00 och att vi använder taggen #skolchatt.

Ämnet


Vad är den ideala skolmiljön?
Fundera gärna ut bra ingångar på ämnet.