onsdag 2 september 2015

Vad är en lämplig storlek på en barngrupp?

Skolverket vill sätta ett riktmärke som är baserat på vetenskaplig grund på antal barn i grupp. Inte antal barn per pedagog utan antal barn i grupp. Hur klarar barn av relationer, hur påverkas barn av varandra. Vad påverkar gruppsammansättningar? Vad tycker ni?
Vad är lämplig storlek på en barngrupp och varför? Vilka faktorer bör man ta hänsyn till och varför?
Detta kommer vi att diskutera i #fskchatt på torsdag (kl 21:00 - 22:00)

Många olika barn, men hur många är lagom?
Foto: Jill/Blue Moonbeam Studio (CC NC-ND 2.0)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar