tisdag 17 december 2013

Att läsa eller inte läsa

Att läsa eller inte läsa

Att bekanta sig med litteratur?
Foto: Kongsvinger kommune (CC BY 2.0)

Denna vecka skrapar vi lite på ytan om litteratur i förskolan. Framförallt pratar om att läsandet minskar i förskolan. Varför har det blivit så? Är det en brist att läroplanen inte tar upp litteraturläsning?
Men du kanske också vill lyfta bra sätt att ge litteratur och sagoläsning utrymme i förskolan, dela gärna med dig.

Ämnet är aktuellt nu och har diskuterats de senaste veckorna. PISA-resultatet har bidragit, men även boken Litteraturläsning i förskolan. Kulturdepartementets proposition som kom i början av hösten "Läsa för livet" är intressant att läsa. Vi kommer att följa upp detta ämne i januari/februari, så att alla får tid att fördjupa.

Vill du skriva en text om ämnet inför chatten nu på torsdag, gör det.

Vi ses på torsdag kl 21-22

Andra som skrivit i ämnet:

Den heliga boken - @annklarsson
Betydelsen av tidiga textmöten - Ulla Damberg på Skolforum 2013
Farbrorn får en surfplatta@Ateljeristan


torsdag 12 december 2013

Traditioner, religion och förskola


Traditioner i förskola

Typisk tradition på förskola?
Foto: CJ Engvall (CC BY-NC 2.0)


"Traditioner, religion och förskola. Hur går det ihop?" Veckans ämne i förskolechatt.

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kultur­
skapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och
kunskaper – från en generation till nästa.

onsdag 27 november 2013

Hur kan vi jobba för att förskolan ska integreras

Röstresultat

Ämnet av @Thompotti har ni röstat fram: Hur kan vi jobba för att förskolan ska integreras i samhället?

Förskolechatt på torsdag kl 21


tisdag 26 november 2013

Rösta på ämnet för chatten på torsdag 28 nov

Vad ska chatten handla om?

Foto: Naseer Alkhouri (CC BY-SA 2.0)
Vi fortsätter att låta er rösta om de ämnen ni skickat till oss.
Vi stänger omröstningen i morgon kväll (onsdag)

Hör gärna av er med nya ämnesförslag. Chatten bygger vi tillsammans, den blir vad vi själva gör den till.

fredag 22 november 2013

Arkiv - Hur får man alla kollegor delaktiga

Efter att vi låtit er komma med förslag på ämnen till chatten som vanligt, tog vi ett nygammalt grepp. Vi skapade en omröstning. Det "vinnande" förslaget kom från @svensson_tanja och i går diskuterade vi: Hur får man alla kollegor delaktiga i projekt och utveckling i förskolan?
För er som inte deltog går det som vanligt att läsa chatten i efterhand. (pdf)


Kom gärna med förslag på nya ämnen inför nästa vecka. Omröstningen kommer att startas på söndag och avslutas på tisdag så att det finns någon dag att läsa in sig på ämnet om man vill.

torsdag 21 november 2013

Veckans ämne 2013-11-21

Demokrati i förskolechatten

Resultat av omröstning

Omröstningen om veckans ämne är avslutat, den fråga som vi utgår ifrån ikväll är:

Hur får man alla kolleger delaktiga i projekt och utveckling på förskolan? @svensson_tanja
24% av er valde denna fråga.

Vi kommer att testa omröstning nästa vecka med, men försöka sjäsätta den lite tidigare denna gång.


fredag 15 november 2013

Arkiv - När alla får plats

Det blev en mängd olika trådar som behandlade ämnet brett. Vi kommer ha anledning att komma tillbaka och följa upp.
Gårdagens chatt finner du här i pdf-format.

tisdag 12 november 2013

När alla får plats

På torsdag pratar vi om hur vi kan forma en förskola och skapa en en verksamhet där alla kan få plats, bli sedda och utvecklas oavsett förutsättningar.
Tanken uppstod då vi pratade om hur vi ska kunna skapa en bra verksamhet för barn med extra behov, men där inga extra resurser sätts in. Ni vet alla vad vi pratar om...

Nu är det inte möjligheten att gnälla och skrika om att vi har för stora barngrupper eller att det saknas resurser till de resurskrävande barnen som vi ska prata om. Utan hur vi kan skapa en förskola där alla kan få plats. Dela tips, tankar och funderingar på torsdag kl 21:00.

Foto: Fredrik Alpstedt (CC BY-SA 2.0)

fredag 8 november 2013

tisdag 5 november 2013

Barn i en digital samtid

Barn i en digital samtid

Vuxna som ständigt är uppkopplade och barn som håller på att bli det. Hur tänker du kring förskolans och pedagogens roll för barnen i denna digitala samtid?

Foto: Tony McNeill (CC BY-ND 2.0)


Vi rör oss kring detta i torsdagens förskolechatt. Risk finns att vi spårar över till andra närliggande ämnen.

tisdag 15 oktober 2013

Barnlek - Krig konflikt och våld

Barns lekvärldar


Detta innehåller förskolechatten på torsdag 17 oktober kl 21:00

Barns lekvärldar
Etiska ställningstagande?
Krigslek, konflikt och våld?

måndag 23 september 2013

Föräldramöten

Föräldramöte


Torsdagens (13-09-26 ) chatt kommer handla om något som ligger i tiden - föräldramöten. Smaka på ordet och fundera på:


  • Varför har vi föräldramöten? (@Thompotti)
  • Hur skapar vi föräldramöten som gagnar alla parter? (@HERO_Respondi)
  • Vad ska vi nå med föräldramöten och hur är det bästa sättet att göra det på? (@tim_sweden)


Texter i ämnet (fylls på vart efter vi finner eller får)


fredag 13 september 2013

Idébank om barns inflytande

Förskolechatt om barns inflytande


Gårdagens chatt handlade om barns inflytande på förskolan. Hela chatten kan läsas i efterhand som pdf, som vanligt.

En av de saker som kom ut ur chatten igår, var att vi skapade en idébank för barns inflytande. Ett enkelt googledokument som vem som helst kan läsa eller redigera. Ta och lägg in ditt egna tips så att alla kan få ta del av dina erfarenheter och/eller klokheter

torsdag 5 september 2013

föräldrasamverkan chatt 5 september

Föräldrasamverkan

Foto: Henrik Larsson (CC BY-NC-ND 2.0)

September är traditionellt den månaden då förskolorna har föräldramöten, som kan vara en del i samverkan mellan förskola och hem. Hur dessa möten utformas och innehåller skilljer mellan förskolor, kanske kan det vara intressant att dela detta. Men föräldrasamverkan är ett betydligt större område än så. 
Hur mycket tycker du att föräldrar ska kunna påverka ditt arbete som pedagog i förskolan? Vem vet bäst? Var går gränsen? Hur mycket inflytande upplever du som förälder att du har på ditt barns förskola? Hur utvecklar du ett förbättrat inflytande för barnens föräldrar?
Frågorna kan bli lätt för många. Ikväll pratar vi om det på chatten med början kl 21.


Lite om vad läroplanen tar upp kring föräldrasamverkan


Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling 
och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att 
varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar 
Ett av uppdragen i läroplanen som berör kvällens ämne.Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 
ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske 
i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet 
att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i för­
skolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning 
för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande
Från målen och riktlinjerna.


torsdag 29 augusti 2013

Inskolning... to get you thinking.


Some questions to think about before this evening's chat :)

* Hur fungerar inskolningen på din förskola?
* Är inskolningen till mer nytta för föräldrarna än för barnet?
* Vad är bättre, en lång inskolning eller en kort och intensiv inskolning?
* Hur förbereder ni föräldrarna inför en inskolning?
* Hur får man föräldrarna till att bli delaktiga under inskolningen?
* Är det rätt att förvänta sig att föräldrarna ska ge så mycket av sin tid som det faktiskt krävs under en lång inskolning?
* Gör du ett hembesök innan inskolningen? Vad är fördelarna med ett hembesök?
* Är det så att inskolningen egentligen börjar när föräldrarna inte är kvar på förskolan?

Vi ses ikväll!

Tim
@tim_sweden 

onsdag 28 augusti 2013

Inskolning - på bredden, höjden och på alla sätt

Inskolning

På torsdag 29 augusti kl 21 tar vi tag i ämnet "Inskolning - på bredden, höjden och på alla sätt"

Posten kommer uppdateras av moderatorn.

fredag 16 augusti 2013

Gårdagens chatt och kommande


Varför förskola - pedagogernas synvinkel del 2


Igår samlades vi åter igen för att samtala om "varför förskola?" utifrån pedagogernas synvinklar. Nedan finner du en pdf där du kan läsa igen om du inte hade möjlighet att delta eller om du vill gå tillbaka till din diskussion igår.

Nästa vecka kommer chatten handla om varför förskola, men då ur alla andras perspektiv. Vi har bett föräldrar, barn, politiker etc att skriva några rader om varför förskola i deras perspektiv. Vi hoppas se flera texter under veckan. Känner du någon som inte är pedagog i förskolan och som kan tänkas skriva, be gärna den om ett bidrag. Har den ingen egen blogg, bjuder vi plats här för gästskribenter.

Förskolechatt 20130815 (pdf)

En del från gårdagens förskolechatt

söndag 11 augusti 2013

Varför förskola igen

Förra chatten pratade vi utifrån pedagogens perspektiv på frågan "Varför förskola?". På torsdag 15 augusti låter vi samtalet fortsätta under samma förutsättningar. Därefter vill vi få in fler perspektiv. Förskola är inte bara en fråga för pedagoger. Och inte heller bara en fråga för föräldrar och barn. Förskola är en del av samhället och samhällets olika delar har tankar om "varför förskola?". Dessa tankar vill vi gärna ta dela av.

Är du något annat än förskollärare, barnskötare eller förskolechef och kan tänka dig att skriva några rader om "Varför förskola?" utifrån ditt perspektiv, så skulle vi bli glada. Du kan vara kommunpolitiker, företagsledare eller samhällsdebattör. Det viktiga är att du inte skriver utifrån ett förskolepedagogisktperspektiv. Därför skulle det vara intressant om du som är gymnasielärare, riksdagspolitiker eller bussförare etc skrev något. Ja, ni förstår vår tanke...

Har du egen blogg, länkar vi gärna. Saknar du plats att skriva på kan du bli gästskribent här. Vi kommer att prata utifrån era perspektiv torsdag 22 augusti.

lördag 10 augusti 2013

Att läsa i efterhand

Att kunna läsa förskolechatten i efterhand har gått tidigare, men det har haft sina begränsningar. Du kan naturligtvis göra en sökning direkt i twitter på vår hashtagg #fskChatt. Sen har haft en Twinglykanal som listar tweetsen live, men kan ses i efterhand.

Igår tog @Skaparen sig lite tid och ordnade så att vi kan få chatten i pdf. Fortfarande lämnar pdf-formatet en hel del att önska och vi hoppas framöver kunna få ett mer läsvänligformat.

Förskolechatt från torsdagen 8 augusti 2013 "Varför förskola?"


måndag 5 augusti 2013

Varför förskola - bortanför lpfö

Utanför läroplansboxen

Vanligen tänker vi pedagoger vad säger läroplanen? eller kanske rent utav vad säger skollagen? när vi ställs inför frågor om förskolan. Skollag och läroplan definierar inte varför utan mer vad och till viss del även hur. Hur är oftast den fråga som vi besvarar i förskolechatten i vanliga fall.

Denna gång ställer vi den mer grundläggande frågan: varför förskola? Hur tänker du som pedagog* kring varför förskola finns. Har du något bra svar på det och vågar du ifråga sätta det som är förutsättningen till ditt yrke?

Våga tänka utanför boxen och våga prata om det på torsdag kl 21.00 till 22.00 på förskolechatten på Twitter.

Vi tänker att även andra ska få tycka kring detta och söker föräldrar, politiker, forskare m fl för kommande bloggtexter och chattar.


*) Vi använder pedagoger på denna blogg istället för att benämna alla yrkesgrupper i förskolan, tex förskollärare, barnskötare, specialpedagog etc.

torsdag 1 augusti 2013

Varför förskola?

Sommarlovet är över

Efter frågan ställdes på twitter när förskolechatt skulle börja igen, bestämde vi att torsdag 8 augusti är en bra kväll att börja på. Kl 21.00 - 22.00 precis som tidigare.

Varför förskola?

Inspirerade av Skolvåren tillåter vi oss själva i förskolan att ställa den mest grundläggande frågan, varför förskola? Vågar du rannsaka dig och berätta om varför förskola utifrån ditt perspektiv som pedagog i förskolan?

Redan nu finns önskemål att samtala om detta utifrån flera perspektiv, att tillåta andra att definiera vad förskola är eller kanske borde vara.

Vi ser gärna att du skriver om ämnet, på din egna blogg eller här på vår om du saknar en egen.

måndag 27 maj 2013

Juni, juli och augusti

Juni, juli och augusti

Foto av roxweb (CC BY-NC-SA 2.0)


Aktiviteten på förskolechatt har minskat i takt med att vårsolen ökat. Vi funderar på om vi ska ha sommarlov från ämnen i förskolechatt.
Taggen lever dygnet runt alla dagar i veckan.
Vad tycker du? Är du intresserad att delta i förskolechatt en timme på torsdagar under juni, juli och augusti?

måndag 13 maj 2013

Vem äger makten via Skollyftet


Andra texten om makt kommer från Ann Kronberg Larsson som idag skriver på Skollyftet om vem som äger makten.

Vi har bett några pedagoger m fl att skriva texter om makt i förskolan. Makt kommer vara temat för förskolechatten ett par gånger framöver. Vill du bidra är det mer än välkommet. Har du ingen egen blogg kan den publiceras här.

Första texten återfinns på bloggen Barnkulturen där @MiaESa har skrivit om Pedagogers makt.

Makt i förskoleChatt

Vi har bett några pedagoger m fl att skriva texter om makt i förskolan. Makt kommer vara temat för förskolechatten ett par gånger framöver.

Första texten återfinns på bloggen Barnkulturen där @MiaESa har skrivit om Pedagogers makt.


onsdag 8 maj 2013

Vad ska vi prata om denna gång?

Förskolechatt torsdag 9 maj


Torsdagens (9/5) förskolechatt kommer att vara omodererad och sakna ämne. Men låt inte det hindra. Det är en utmärkt tid för dig som arbetar i förskolan som vill prata med andra om vad som lyfter eller kan lyfta förskolan.Inför en kommande chatt söker vi några som vill skriva om "makt i förskolan". Hör gärna av dig om du vill skriva, har skrivit eller vet någon som har en text.
tisdag 30 april 2013

2 maj - Digitala lärmiljöer

Digitala lärmiljöer


Veckans tema är "digitala lärmiljöer" och det är det chatten handlar om på torsdag 2 maj kl 21.00


fredag 26 april 2013

förskolechatt 18 och 25 april

Etiska aspekter/dilemman med Pedagogisk dokumentation.


Förskoechattarna 18 och 25 april skulle handla om pedagogisk dokumentation, de etiska beslut vi måste fundera över och ta.
Inför chatten den 18 april skrev förskolläraren/handledaren @annklarsson och förskolläraren/pedagogistan @MartinaL71 var sin text kring ämnet.

Första chatten kom att handla framför allt handla om olika sätt att dokumentera, medan den andra chatten mer närmade sig etiken.

Igår var det glädjande att flera nya pedagoger hade letat sig fram till chatten.


Texterna

http://annkronberglarsson.blogspot.se/2013/04/etiska-aspekter-pa-pedagogisk.html

http://martinasmotesplats.blogspot.se/2013/04/etiska-aspekter-pa-pedagogisk.html

Förskolechatt på Twingly

söndag 3 mars 2013

Förskolechatt finns - men inte här

Denna blogg används för tillfället inte. FörskoleChatt är dock mer levande än på länge. Varje torsdag mellan kl. 21 och 22 samtalar vi om aktuella ämnen kring förskola under taggen #fskChatt.

Du finner oss annars på Facebook eler via Skollyftet