måndag 20 oktober 2014

Barnens behov inte pedagogens


Förskolechatt torsdag 23 oktober

Det upplevs ofta på förskolor idag att verksamheten styrs av pedagogers intresse och behov och inte barnens. Detta något som går emot skolverkets rekommendationer om verksamheten.

I några fall fungerar struktur som ett starkt disciplinerande redskap där barnen kontrolleras genom i förväg fastlagda aktiviteter som barnen får välja mellan. Ibland kan man tala om ett skenbart val där barnen får möjlighet att välja, men främst inom ramarna för de val som de vuxna ger dem. Om verksamheten blir så pass styrd så begränsas barnens möjligheter att ta egna initiativ och att påverka innehåll och aktiviteter. Det är viktigt att skapa möjligheter för barnen att få vara med att planera olika aktiviteter och att beakta barnens reflektioner och behov vid planeringen av verksamheten. Detta kan ses i relation till uppdraget i skollag och läroplan som anger att barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Foto: Malin Ekberg

I #fskchatt kommer vi denna gång (23/10) att lyfta området: hur vet vi att vi bygger en verksamhet på barnens behov och intresse och inte pedagogens?

//
@EkbergM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar